Ohlédnutí za 10. kongresem EAGEN Postgraduate School v Praze


Publikováno dne 11.5.2014 | Autor Ondřej Urban

Ve dnech 11. a 12. dubna 2014 proběhla v pražském hotelu Courtyard  10.  postgraduální škola, pořádaná European Association of Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN).

Deset ročníků stojí za ohlédnutí. Myšlenka napomoci gastroenterologům postkomunistických zemí v odborné integraci do vyspělé Evropy vznikla v roce 2004 a je spojena se jménem tehdejšího předsedy České gastroenterologické společnosti a člena výboru EAGEN prof. MUDr. Petra Dítě, Dr.Sc. Z respektu ke jmenovanému byl první kongres pořádán v Brně, pro pořádání dalších ročníků bylo zvoleno hlavní město Praha. Každý ročník měl své nosné téma, například Chronic Pancreatitis from A to Z, Emergencies in Gastroenterology, Chronic Inflammation and Cancerogenesis a řadu dalších.

Letošní jubilejní ročník byl věnován diagnostice a terapii časných stádií gastrointestinálních a pankreatických malignit. Přednášeli tito profesoři a lékaři: Dítě, Malfertheiner, Beglinger, Cammarota, Corsetti, Dumitrascu, Hammer, Herzsényi, Krejs, Lerch, Lundell, Malagelada, Milosavlejvic, Mossner, Regula, Rejchrt, Štimac, Tytgat a Urban. Každá přednáška měla vymezený čas 20 minut, následovaly zajímavé diskuse. Auditorium tvořilo 103 lékařů z 10 evropských států včetně Ukrajiny a Turecka. Dalších 10 zemí reprezentovali přednášející. Můžeme proto bez nadsázky konstatovat, že se v Praze sešli gastroenterologové z celé Evropy. Program byl  navíc sledován desítkami dalších posluchačů díky on-line přenosu . Kvalita přednášek nenechala posluchače pochybovat o tom, že dva kongresové dny budou vysoce nadstandardním odborným zážitkem. Všichni účastníci obdrželi kvalitní sylabus a body do celoevropského systému postgraduálního vzdělávání.

Sponzoring významných lékařských akcí farmaceutickými firmami je dnes běžný. Málokterá akce se však může těšit desetileté přízni jediného sponzora, kterým je v tomto případě firma Zentiva. Deset let bezchybně provází akci také pořadatelská agentura J-M agency.

Referující měl možnost zúčastnit se EAGEN Postgraduate School v minulosti jako posluchač, později jako přednášející. Kolem roku 2005 oceňoval především možnost bezplatné účasti včetně ubytování, později bezprostřední kontakt s významnými osobnostmi světové gastroenterologie.

Co řící závěrem?  Postgraduální škola EAGEN se stala osvědčenou platformou postgraduálního vzdělávání gastroenterologů. Nejen v Evropě je stále řada zemí, pro které může být mnoho dalších let zdrojem odborných a organizačních inspirací. Za to jí patří dík a přání úspěšného pokračování.

Ondřej Urban

Galerie