On-line vysílání Posgraduální školy EAGE z Prahy


Publikováno dne 11.4.2012 | Autor Petr Vítek

Ve dnech 13.4.-14.4. se v Praze uskuteční 8.ročník Evropské postgraduální školy EAGE.  Tématem kurzu je diagnostika a terapie časných stadií gastrointestinálních a pankreatických malignit, jedním ze dvou garantů kurzu je prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Přednášky bude možno v době jejich konání sledovat on-line na webu www.eage-epsg.org

EAGEN 2012 Broadcasting
EAGEN 2012 Broadcasting