Ostrava Live Endoscopy 2012


Publikováno dne 19.3.2012 | Autor Ondřej Urban

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem organizátorů pozval na 6. ročník endoskopického workshopu Ostrava Live Endoscopy. Připravujeme pro Vás atraktivní endoskopický program, pokrývající celé spektrum digestivní endoskopie. Uvidíte metody endoskopické léčby prekanceróz , časných nádorů trávicí trubice včetně ESD a RFA, terapeutickou endosonografii, enteroskopii a řadu dalších. Také letos Vám můžeme demonstrovat jednu horkou endoskopickou novinku a to systém SpyGlass pro vyšetření pankreatobiliární oblasti. Jednotlivé metody Vám předvedou přední čeští endoskopisté. Jsme rádi, že přijali naše pozvání. Věříme, že přijedete také Vy a pomůžete nám vytvořit tradiční pracovní a přátelskou atmosféru.

Na shledanou v Ostravě.

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D

Workshop pořádá Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s. v spolupráci s Vzdělávacím institutem AGEL o.p.s., ČLK a ČAS a Lékařskou fakultou Ostravské university,

Akce pod záštitou
MUDr. Filipa Horáka, MBA, generálního ředitele AGEL a.s.,
doc. MUDr. Arnošta Martínek, CSc., děkan LF OU

6th Ostrava Live Endoscopy 2012

Datum: 27. 4. 2012
Téma: Nové techniky v kolonoskopii
Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava

Registrace účastníků bude probíhat 27. 4. 2012 již od 7.00 hodin. Odborný program bude zahájen v 8. 30 hodin a předpokládaný závěr bude v 16. 30 hodin. V programu budou odborná sdělení na téma „Kolonoskopické techniky zvyšující komfort pacienta“ a demonstrace endoskopických metod – po celý den budou probíhat živé přenosy z endoskopického pracoviště Centra péče o zažívací trakt do kongresového sálu Clarion Congress Hotelu.

Všeobecné informace

Přihlášky do 20. dubna 2012 (do obsazení kongresových míst), on–line nebo zašlete poštou vyplněný přihlašovací formulář.
Registrační poplatek 200,- (v registračním poplatku je cena za oběd a kávu).
Účast na neformální večeři. Poplatek 200,- Kč, účast potvrďte do přihlášky.
Ubytování si účastníci zajišťují sami. Nabídka hotelů na www.hotel-ubytovani.com
Volné parkování je zajištěno u hotelu. Stačí se prokázat pozvánkou.

Informační servis

PaedDr. Ivana Novosadová
Kontaktní osoba pro registraci firem, mobil: +420 606 677 960, ivana.novosadova@nemvitkovice.cz
Kontaktní osoba pro účastníky, tel.: 595 633 031, lenka.nemeckova@nemvitkovice.cz
Web: www.nemvitkovice.cz, www.kolonoskopie.cz

Galerie