XXXIII. Slovensko – Český gastroenterologický kongres – předběžný program


Publikováno dne 30.1.2013 | Autor Petr Vítek

Vážené a milé kolegyne, kolegovia,

Slovenský a Český gastroenterologický kongres s medzinárodnou účasťou sa v posledných dvoch dekádach konal už 3- krát v Bratislave a vždy bol úspešný po stránke odbornej, ale aj po stránke kultúrno-spoločenskej. Výbor Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti opätovne zvolil Bratislavu v dňoch 6. až 8. júna 2013 za miesto strenutia gastroenterológov zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Korunovačné mesto monarchie Rakúsko-Uhorska bolo známe už v minulom storočí svojou prívetivou trojjazyčnosťou, kultúrnosťou a hlavne priateľským duchom.

Špička slovenskej a českej gastroenterológie vyšperkovaná národnými reprezentantmi susedných štátov je zárukou, že široká odborná verejnosť dostane najnovšie informácie „podávané“ v krásnom prostredí historického jadra Bratislavy, v Starom Meste v hoteli Tatra. Len niekoľko metrov od kongresového centra je sídlo prezidenta SR, historická budova Slovenskej národnej rady, ale aj námestie SNP, kde došlo k pádu komunistického režimu.

Práve rok 1989 otvoril slovenským a českým gastroenterológom priestor k získavaniu poznatkov na najlepších gastroenterologických pracoviskách vo svete. Veľa slovenských gastroenterológov sa po získaní medzinárodných ostrôh vrátilo na Slovensko a napriek ekonomickej kríze sa snaží robiť kvalitnú medicínu. O uvedených skvelých schopnostiach slovenských, českých a pozvaných gastroenterológov z okolitých štátov sa Vás budeme snažiť presvedčiť okrem iného aj v živom prenose výkonov z portfólia gastrointestinálnej endoskopie počas kongresu. Medzi prednášky zo všetkých oblastí gastroenterológie budú zaradené aj inovatívne diagnostické a liečebné metódy v gastroenterológii a v hepatológii.

Sme presvedčení, že „genius loci“ Bratislavy-Starého Mesta, vytvorí tú správnu priateľskú pracovnú atmosféru na naše rokovanie počas troch júnových dní a symbolickou plavbou všetkých účastníkov kongresu do Devína k sútoku Dunaja a Moravy si pripomenieme dlhoročnú spoločnú cestu a úspechy slovenských a českých gastroenterológov.

Na stretnutie s Vami sa tešia

Ladislav Kužela                                                              Ľubomír Jurgoš

prezident kongresu                                                        vedecký sekretár

Předběžný program kongresu – viz Příloha Bratislava 2013 ke stažení vlevo.