Kandidáti do voleb Rady Endoskopické sekce ČGS 2015


Vážené kolegyně a kolegové, níže můžete nalézt seznam kandidátů pro podzimní volby Rady ES ČGS.

Vlevo od článku jsou ke stažení teze jednotlivých kandidátů ve formátu PDF.
MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Centrum péče o zažívací trakt,
Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava

Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita

teze
MUDr. Luděk Hrdlička

Gastroenterologické oddělení
Poliklinika Budějovická, Medicon a.s., Praha

teze
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

II. Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Jana Koželuhová

Gastroenterologické a hepatologické oddělení,

I. Interní klinika FN Plzeň

teze
MUDr. Martin Liberda

Gastroenterologická ambulance

Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.

teze
doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF

Klinika hepatogastroenterologie

IKEM, Praha

teze
MUDr. Jiřina Pintová

Oddělení gastroenterologie,
Nemocnice Jablonec nad Nisou

Gastroenterologická ambulance,
Krajská nemocnice Liberec – Panochova nemocnice Turnov

teze
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II. Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Oddělení gastrointestinální endoskopie
Interní klinika 1.LF UK a ÚVN, Praha

teze
MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

II. Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové

teze