Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 16.3.2017