Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 15.6.2017