Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 17. 5. 2018