Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 17.6.2016