Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 25. 9. 2017