Nové endoskopické techniky


Publikováno dne 21.12.2012 | Autor Petr Vítek

Dne 6. a 7. prosince a dále 12. prosince 2012 byly provedeny první perorální, čistě endoskopické myotomie u pěti pacientů s achalázií. U prvních 4 výkonů byl přítomný asi nejzkušenější evropan, který má s metodou bohaté zkušenosti, Prof. Rösch z Univerzitní nemocnice v Hamburgu. Pátý výkon již proběhl zcela v režii lékařů IKEM. Trvání zákroků bylo 90-120 minut, byl přítomen hrudní chirurg a proběhly v celkové anestesii.

Všichni 4 pacienti byli propuštěni 3-4 dny po zákroku s výraznou symptomatickou úlevou a bez komplikací.

Protokol probíhá v režimu „ověřování“ neověřené metody, neboť zákrok se nikde v Evropě neprovádí mimo klinické zkoušky. Proto protokol schválila jak speciální Etická komise pro neověřené metody IKEM, tak Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Další výkony budou probíhat podle schváleného protokolu a IKEM je přizván k účasti na mezinárodní multicentrické randomizované studii POEM vs. Hellerova myotonie. Provedení této studie je klíčové k tomu, aby POEM mohl být prohlášen za „ověřenou“ metodu. Při realizaci této studie budeme úzce spolupracovat s kolegy 3. Chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

Ohledně výsledků a dalších podrobností připravíme v následujícím roce bližší informace.

Provedení prvních výkonů POEM, necelé tři roky po prvním provedení této metody ve světě, kdy v Evropě nebylo provedeno více jak 200 pacientů, považujeme za velice pozitivní signál, svědčící o tom, že česká endoskopie se rozhodně nevyhýbá novým překážkám a vidí za horizont.

Realizace projektu byla možná díky ochotě a spolupráci desítek lidí, z nichž většina je jmenována v krátké informaci, který vyjde v prosincovém čísle časopisu Gastroenterologie a Hepatologie.  Proto zde dotyčné osoby nejmenujeme, opakujeme však veliký dík, ke kterému se připojuje i všech pět léčených pacientů.

Jan Martínek, Julius Špičák

Klinika hepatogastroenterologie, IKEM