Kasafírkova cena za rok 2017


Publikováno dne 18.9.2017 | Autor Jiří Cyrany

Výbor ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na Kasafírkovu cenu, která bude udělena v rámci 6. kongresu ČGS v Ostravě včetně finanční dotace 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou:

  1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise
  2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti.
  3. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 1. 5. 2016 až 30. 4 .2017.

Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS Stanislava Rejchrta je do 30. 9. 2017.