44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023


Publikováno dne 18.11.2022 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová

Milí přátelé, vážení příznivci digestivní endoskopie,
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na kongresu „44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023“, který se bude konat 21-23.6.2023 v Olomouci. Půjde o spojení dvou tradičních endoskopických akcí a vzhledem ke konání gastroenterologického kongresu na Slovensku půjde v roce 2023 o největší kongres s gastroenterologickou tématikou na území České republiky.
Nosným tématem kongresu bude „Multioborová spolupráce v digestivní endoskopii“ a jeho součástí bude schůze zástupců Center vysoce specializované digestivní endoskopie, tři minisymposia zaměřená na endosonografii, endoskopickou resekci a endoskopii u idiopatických střevních zánětů, dva dopolední bloky živých přenosů endoskopických výkonů z II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, tématicky zaměřené přednáškové bloky, blok volných sdělení, videokazuistik a blok endoskopických sester. Program ozdobí prestižní zahraniční hosté prof. Jacques Deviere z Bruselu a prof. Shyam Varadarajulu z amerického Orlanda a vystoupení uznávaných osobností digestivní endoskopie z České republiky a Slovenska.
Záštitu nad kongresem převzali prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého a prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Těšíme se na Vaši účast
Za organizátory kongresu
doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., prezident kongresu

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D., předseda ČGS ČLS JEP

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. ,předseda Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP

prim. MUDr. Jozef Záň, Ph.D., předseda Endoskopické sekce SGS

 

https://mhconsulting.cz/kongres/176-44-ceske-a-slovenske-endoskopicke-dny-a-olomouc-live-endoscopy-2023-21-23-cervna-2023/obecne-informace