ESGE Days 2019


Publikováno dne 13.11.2018 | Autor Jiří Cyrany

ESGE ve spolupráci s ČGS a ES SGS pořádá ESGE Days 2019. 

Cílem tohoto kongresu je uspokojit potřeby celé endoskopické společnosti. Úspěch endoskopické sekce spočívá ve společném úsilí dosáhnout jednotného cíle. Endoskopické týmy spolu denně pracují a my jsme přesvědčeni, že společné vzdělávání je pro tyto týmy ideální.

Interaktivní a komplexní program bude odrážet rozdíly ve zkušenostech přednášejících a bude relevantní pro všechny členy endoskopických týmu, jako jsou zdravotní sestry, stážisté, lékaři a vedoucí odděleních.

Rádi bychom pozvali naše kolegy pracující v oblastech gastroenterologie a endoskopie, a to jak již plně vyškolené, tak i v zácviku. Připojte se k ESGE, ČGS a ES SGS v Praze a staňte se součástí něčeho nového.

Své abstrakty již můžete přihlašovat v 8 kategoriích. Více informací zde.

Více informací naleznete na webových stránkách ESGE Days 2019.