Kasafírkova cena za rok 2023


Publikováno dne 20.2.2023 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 12. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč.

Podmínky pro udělení ceny jsou:

1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise

2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti.

3. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 1.5.2022 až 30.4.2023.

Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS prof. MUDr. Stanislava Rejchrta, Ph.D. je do 31.10.2023.

Vítěz bude vyhlášen na 37. slovenském a českém gastroenterologickém kongresu, který se bude konat ve dne 30. 11. – 2. 12.2023 v Bratislavě.