VÝSLEDKY VOLEB DO RADY ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI


Publikováno dne 19.10.2023 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová

Volební komise se sešla ve složení: MUDr. Jiří Cyrany, PhD., Jičín (předseda), MUDr. Denisa Kyselová, Praha, MUDr. Naděžda Machková, Praha.

V souladu s usnesením výboru České gastroenterologické společnosti (ČGS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) ze dne 12. dubna 2023 proběhly volby do Rady Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti (ES ČGS).

Za členy volební komise byli výborem zvoleni (abecedně): MUDr. Jiří Cyrany, PhD., Jičín (předseda), MUDr. Denisa Kyselová, Praha, MUDr. Naděžda Machková, Praha

Volby proběhly elektronickou formou ve spolupráci ČLS JEP.

Vlastní volbě předcházel výběr kandidátů v období od 4. do 15. září 2023. Vybraní kandidáti byli požádání o potvrzení/odmítnutí kandidatury do 28. 9. 2023. Vlastní volby proběhly v období od 2. do 15. října 2023.

V rámci elektronické volby celkem hlasovalo 111 voličů ES ČGS z celkového počtu 252 oprávněných voličů. Protokol o výsledku elektronického hlasování je neoddělitelnou součástí tohoto zápisu.

Na základě výše uvedeného volební komise jednomyslně rozhodla o tomto výsledku voleb:

 

Rada Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP pro období 2023-2027:

1. Falt Přemysl, doc. MUDr., Ph.D.                         (73 hlasů)

2. Vítek Petr, prim. MUDr., Ph.D.,MBA               (56 hlasů)      

3. Rejchrt Stanislav, prof. MUDr., Ph.D.              (44 hlasů)

4. Hucl Tomáš, prof. MUDr., Ph.D.                        (43 hlasů)

5. Suchánek Štěpán, doc. MUDr., Ph.D.              (35 hlasů)

6. Kroupa Radek, doc. MUDr., Ph.D.                    (31 hlasů)

7. Martínek Jan, prof. MUDr., Ph.D.,AGAF       (30 hlasů)                  

 

Další pořadí:

8. – 9. Pintová Jiřina, MUDr.                                       (29 hlasů)

8. – 9. Urban Ondřej, doc. MUDr., Ph.D.                  (29 hlasů)

10. Mačátová Martina, MUDr.                                    (19 hlasů)

11. – 12. Bortlík Martin, doc. MUDr., Ph.D.              (16 hlasů)

11. – 12. Keil Radan, prof. MUDr., Ph.D.                  (16 hlasů)

13. Štěpán Michal, MUDr.                                           (15 hlasů)

14. Vaněk Petr, MUDr.                                                 (14 hlasů)

15. – 16. Bureš Jan, prof. MUDr., Ph.D.                    (11 hlasů)

15. – 16. Závada Filip, MUDr., Ing., Ph.D.                (11 hlasů)

 

Výsledky voleb budou dne 19. 10. 2023 vyhlášeny elektronicky na stránkách Endoskopické sekce ČGS.

Každý zvolený člen je povinen sdělit předsedovi volební komise prostřednictvím sekretariátu České gastroenterologické společnosti ČLS JEP (pfeiferova.martina@gmail.com) do 3 týdnů od vyhlášení výsledků voleb, tedy do 9. listopadu 2023 včetně, zda bude funkci vykonávat.

Proti průběhu a výsledkům voleb lze podat stížnost písemně do jednoho měsíce od jejich vyhlášení na adresu sekretariátu ČLS JEP (níže), o stížnosti rozhodne volební komise.

 

V Praze dne 18. 10. 2023

Za volební komisi

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D., předseda volební komise

MUDr. Naděžda Machková.,členka volební komise

MUDr. Denisa Erhartová, členka volební komise

 

adresa volební komise:

ČGS ČLS JEP z.s.

Předseda volební komise Rady Endoskopické sekce ČGS

MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D.

Sokolská 490/31

12000 Praha 2