Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 24.11.2020