Zápis z jednání rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 13.9.2022