Zápis z jednání rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 25.5.2021