Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 26.11.2019