Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 1.12. 2018