Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 24.3.2020