Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 10.9.2019