Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 21.3.2019