Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 16.3.2017