Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 15.6.2017