Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 16. 3. 2018