Zápis z jednání Rady Endoskopické sekce ČGS ze dne 17.6.2016