Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 30. 11. 2017