Zápis z jednání výboru Endoskopické sekce ČGS ze dne 6.5.2016