Zápis z jednání výboru ES ČGS ze dne 28.5.2015

Zpráva o činnosti výboru ES ČGS 20112015