Endoskopická dispenzarizace po chirurgické nebo endoskopické resekci kolorektálního karcinomu: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti pro digestivní endoskopii (ESDO)


Publikováno dne 10.9.2021 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová