Guidelines

Perkutánní endoskopická gastrostomie – doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou endoskopii

Endoskopická léčba pacientů s Barrettovým jícnem a časnými neoplaziemi jícnu

Iniciativa Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) ke zlepšení kvality: vypracování ukazatelů kvality

Technické aspekty endosonograficky navigovaného odběru vzorku v gastroenterologii: Technická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) — březen 2017

Výkonnostní ukazatele pro endoskopii horní části gastrointestinálního traktu: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Výkonnostní ukazatele pro endoskopii dolní části gastrointestinálního traktu: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Indikátory kvality u ERCP a endoskopické ultrasonografie: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Pediatrická gastrointestinální endoskopie: Souhrnná doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN)

Techniky kanylace žlučových cest a sfinkterotomie při ERCP: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)