Guidelines

Endoskopická léčba poruch motility gastrointestinálního traktu – část 2: Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická léčba poruch motility gastrointestinálního traktu – část 1: Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Pokročilé zobrazovací techniky pro detekci a diferenciaci kolorektálních neoplazií: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii – Update 2019

Endoskopický management Lynchova syndromu a familiárního rizika kolorektálního karcinomu: Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická dispenzarizace po chirurgické nebo endoskopické resekci kolorektálního karcinomu: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti pro digestivní endoskopii (ESDO)

Endoskopický management polypózních syndromů: Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Příprava střeva před koloskopií: Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) – aktualizováno 2019

Management epiteliálních prekancerózních stavů a lézí žaludku (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) aktualizace guidelines z roku 2019

Využití samoexpandibilních metalických stentů (SEMS) u stenozujících střevních a mimostřevních tumorů: Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) – aktualizováno 2020

Endoskopická léčba chronické pankreatitidy, ESGE doporučení, aktualizováno 08/2018