Guidelines

Technické aspekty endosonograficky navigovaného odběru vzorku v gastroenterologii: Technická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) — březen 2017

Výkonnostní ukazatele pro endoskopii horní části gastrointestinálního traktu: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Výkonnostní ukazatele pro endoskopii dolní části gastrointestinálního traktu: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Indikátory kvality u ERCP a endoskopické ultrasonografie: Quality Improvement Initiative Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Pediatrická gastrointestinální endoskopie: Souhrnná doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN)

Techniky kanylace žlučových cest a sfinkterotomie při ERCP: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Nevariceální krvácení do horní části gastrointestinálního traktu: Úrovňová doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Zobrazovací metody pankreatobiliárního systému: Technologický souhrn Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Zavádění jícnových stentů v rámci benigních a maligních onemocnění: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Role endoskopie u pacientů s primární sklerozující cholangitidou: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské asociace pro studium jater (EASL)