Kontakt

Sekretariát Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

zajišťuje:

PhDr. Martina Pfeiferová
Mob.: +420 604 898 604
E-mail: pfeiferova.martina@gmail.com

Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení
změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte
kancelář Centrální evidence členů ČLS JEP:

tel.: 224 26 62 23, 224 26 62 16
fax: 224 26 62 12

e-mail: cle@cls.cz, cls@cls.cz

Rada

Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti