Rada Endoskopické sekce ČGS 2023 – 2026

Předseda

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D., MHA

II. Interní klinika – gastroenterologická a geriatrická FN a LF UP Olomouc
Zdravotníků 248/7,  779 00 Olomouc

E-mail: faltprem@centrum.cz
Tel: + 420 731 664 000
Vědecký sekretář

doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

E-mail: kroupa.radek@fnbrno.cz 
Tel: + 420 532 233 500

 
Člen

prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4-Krč

E-mail: tohu@medicon.cz
Člen

prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D., AGAF

Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4-Krč

E-mail:
Člen

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

II.Interní klinika LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

E-mail: rejchrt@lfhk.cuni.cz
Člen

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Interní klinika, Ústřední vojenská nemocnice  – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

E-mail: stepan.suchanek@uvn.cz
Člen

prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D.,MBA

Beskydské gastrocentrum, Interní oddělení
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

E-mail: vitekp@nemfm.cz,  vitek@kolonoskopie.cz