Kasafírkova cena

Předání Kasafírkovy ceny za rok 2020

Cenu získala práce MUDr. Jany Krajčíové et al. Radiofrequency Ablation in Patients with Barrett’s Esophagus related Neoplasia – Long-Term Outcomes in the Czech National Database.  Cenu 50.000,- Kč vítězi předal předseda ES ČGS prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. virtuálně v rámci Postgraduálního kongresu ČGS 2020. Cenu věnovala partnerská firma Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o. Celý autorský kolektiv práce: Krajčíová […]

Kasafírkova cena za rok 2021

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 10. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti. 3. […]

Předání Kasafírkovy ceny za rok 2018

Cenu získala práce Lukáše Bayera et al. Distinct gut microbiota profiles in patients with primary sclerosing cholangitis and ulcerative colitis.  Cenu 50.000,- Kč vítězi předal předseda ES ČGS prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.  společně s Ing. Andreou Srbovou, zástupkyní partnerské firmy Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o. Celý autorský kolektiv práce: Bajer L., Kverka M., Kostovčík M., Mačinga P., Dvořák J., Stehlíková Z., Březina J., Wohl P., Špičák J., Drastich P. (World J Gastroenterol. 2017 Jul 7;23(25):4548-4558. doi: 10.3748/wjg.v23.i25.4548)

Kasafírkova cena pro rok 2018

Výbor ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na tradiční Kasafírkovu cenu, která bude udělena v rámci 15. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní 2018 v Karlových Varech včetně finanční dotace 50.000 Kč.   Podmínky pro udělení ceny jsou: 1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise 2. […]

Kasafírkova cena za rok 2017

Výbor ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na Kasafírkovu cenu, která bude udělena v rámci 6. kongresu ČGS v Ostravě včetně finanční dotace 50.000 Kč. Podmínky pro udělení ceny jsou: První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne […]
Kasafírkova cena

Předání Kasafírkovy ceny za rok 2013 proběhlo v Karlových Varech

Na závěr 5. Kongresu České gastroenterologické společnosti v Karlových Varech byla předána Kasafírkova cena za rok 2013.
Kasafirkovacena2014

Předání Kasafírkovy ceny za rok 2014 proběhlo v Karlových Varech

Cenu získala letos poprvé žena.
Kasafírkova cena

Vyhlášen pátý ročník Kasafírkovy ceny

Výbor ES ČGS vyhlásil 5. ročník Kasafírkovy ceny Vyhlašujeme: Cenu Evžena Kasafírka Sponzor ceny: Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o. Kritérium: Původní práce s endoskopickou tématikou v mezinárodním časopise s IF. První autor ve věku do 35 let (včetně) ke dni akceptace článku. Autor musí majoritně pracovat na českém pracovišti. Hodnocené období je 1.5.2015-30.4.2016, rozhodující je datum definitivní akceptace článku. […]
Kasafírkova cena

Vyhlášen čtvrtý ročník Kasafírkovy ceny

Výbor Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti vyhlašuje čtvrtý ročník ceny za publikaci lékařů do 35 let věku. Vyhlašujeme: Cenu Evžena Kasafírka Sponzor ceny: Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o. Kritérium: Původní práce s endoskopickou tématikou v mezinárodním časopise s IF. První autor ve věku do 35 let (včetně) ke dni akceptace článku. Autor musí majoritně pracovat na českém pracovišti. Hodnocené […]
Kasafírkova cena

Vyhlášen třetí ročník Kasafírkovy ceny

Výbor Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti vyhlašuje třetí ročník ceny za publikaci lékařů do 35 let věku. Vyhlašujeme: Cenu Evžena Kasafírka Sponzor ceny: Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o. Kritérium: Původní práce s endoskopickou tématikou v mezinárodním časopise s IF. První autor ve věku do 35 let (včetně) ke dni akceptace článku. Autor musí majoritně pracovat na českém pracovišti. Hodnocené […]