Kasafírkova cena za rok 2021


Publikováno dne 6.1.2021 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová

Rada ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na 10. ročník Kasafírkovy ceny s finanční dotací 50.000 Kč.

Podmínky pro udělení ceny jsou:

1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise

2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti.

3. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 1.5.2020 až 30.4.2021.

Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS prof. MUDr. Stanislava Rejchrta, Ph.D. je do 31.10.2021.

Vítěz bude vyhlášen na 7. kongresu ČGS, který se bude konat ve dne 10. – 11. listopadu 2021.