Kasafírkova cena pro rok 2018


Publikováno dne 23.7.2018 | Autor Jiří Cyrany

Výbor ES ČGS vyzývá všechny členy ES ČGS k podání přihlášek na tradiční Kasafírkovu cenu, která bude udělena v rámci 15. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dní 2018 v Karlových Varech včetně finanční dotace 50.000 Kč.

 

Podmínky pro udělení ceny jsou:

1. První autor původní práce s gastroenterologickou (preferenčně endoskopickou) tématikou v impaktovaném časopise

2. Autor je v době akceptace článků mladší 40 let (do dne 40. narozenin), je členem ES ČGS a pracuje majoritně na českém pracovišti.

3. Hodnocené období (tedy čas definitivní akceptace práce k publikaci) je 1.5.2017 až 30.4.2018.

 

Termín pro podání návrhů k rukám předsedy ES ČGS Stanislava Rejchrta je do 31.10.2018.