Guidelines

Endoskopický management Barettova jícnu: Position statement Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická léčba akutní nekrotizující pankreatitidy – multidisciplinární evidence-based doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopické drenáže žlučových cest: indikace, výběr vhodného stentu a výsledky: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) – Aktualizace říjen 2017

Kolorektální polypektomie a endoskopická slizniční resekce (EMR): Klinické doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Biliární stentáž: Modely a metody endoskopické stentáže: Technologický přehled Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Biliární stentáž: Indikace, typy stentů a výsledky: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Pokročilé metody endoskopického zobrazování: Technologický přehled Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Perkutánní endoskopická gastrostomie – doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Cholangiopankreatoskopie – doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Evropské kurikulum pro trénink procedurální sedace v gastrointestinální endoskopii: Stanovisko Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti endoskopických sester a spolupracovníků (ESGENA)