Guidelines

Endoskopická léčba choledocholithiázy, doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická péče o enterální sondy u dospělých pacientů – část 1: definice a indikace. Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Diagnostika a management iatrogenních endoskopických perforací: Stanovisko Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) – Aktualizace 2020

Zobrazovací metody jako alternativa ke koloskopii: CT kolografie a kapslová koloskopie. Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti pro gastrointestinální a abdominální radiologii (ESGAR) – aktualizace 2020

Koloskopická dispenzarizace po polypektomii: doporučení Evrospké společnosti pro gastrtointestinální endoskopii (ESGE) – aktualizace 2020

Komplikace spojené s ERCP: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Perkutánní endoskopická gastrostomie – doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP pro diagnostickou a terapeutickou endoskopii

Endoskopická léčba pacientů s Barrettovým jícnem a časnými neoplaziemi jícnu

Iniciativa Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) ke zlepšení kvality: vypracování ukazatelů kvality