Guidelines

Trénink, techniky a komplikace endosonograficky (EUS)-navigovaného odběru vzorků v gastroenterologii: Technické doporučení Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE)

Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenozujících střevních a mimostřevních tumorů: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Radiační ochrana v digestivní endoskopii: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Diagnóza a management nevarikózního krvácení z horní části zažívacího traktu: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Dispenzarizace po polypektomii: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická léčba chronické pankreatitidy: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Endoskopická submukózní disekce: Doporučení Evropské společnosti pro gastrointesti¬nální endoskopii (ESGE)

Endoskopie s použitím propofolu bez současné přítomnosti anesteziologa: Stanovisko ESGE a ESGENA — aktualizace červen 2015

Endoskopie u pacientů na antiagregační nebo antikoagulační terapii včetně DOAC: Doporučení Britské gastroenterologické společnosti (BSG) a Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)

Extrakce cizích těles z horního trávicího traktu u dospělých: Klinické doporučení Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie