Kombinovaná endobronchiální a jícnová endosonografie v diagnostice a stagingu nádorů plic: doporučené postupy Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE), ve spolupráci s Evropskou pneumologickou společností (ERS) a Evropskou společností hrudních chirurgů (ESTS)


Publikováno dne 3.7.2017 | Autor Jiří Cyrany

Galerie