Trénink, techniky a komplikace endosonograficky (EUS)-navigovaného odběru vzorků v gastroenterologii: Technické doporučení Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE)


Publikováno dne 3.7.2017 | Autor Jiří Cyrany

Galerie