Využití samoexpandibilních metalických stentů (SEMS) u stenozujících střevních a mimostřevních tumorů: Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) – aktualizováno 2020


Publikováno dne 10.9.2021 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová