Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenozujících střevních a mimostřevních tumorů: Klinická doporučení Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE)


Publikováno dne 3.7.2017 | Autor Jiří Cyrany

Galerie