Zobrazovací metody jako alternativa ke koloskopii: CT kolografie a kapslová koloskopie. Doporučený postup Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) a Evropské společnosti pro gastrointestinální a abdominální radiologii (ESGAR) – aktualizace 2020


Publikováno dne 10.9.2021 | Autor PhDr. Martina Pfeiferová