Cena Evžena Kasafírka


Publikováno dne 19.3.2012 | Autor Petr Vítek

Endoskopická sekce České gastroenterologické společnosti vyhlašuje cenu za publikace mladých endoskopistů

Vyhlašujeme: Cenu Evžena Kasafírka

Sponzor ceny: Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Kritérium: Původní práce s endoskopickou tématikou v mezinárodním časopise s IF. První autor ve věku do 35 let (včetně) ke dni akceptace článku. Autor musí majoritně pracovat na českém pracovišti. První hodnocené období je 1.1.2011-30.4.2012, rozhodující je datum definitivní akceptace článku.

Finanční dotace: 100 000 Kč.

Návrhy na ocenění přijímá předseda ES ČGS na adrese ondrej.urban@nemvitkovice.cz do 30.4. 2012. Cena bude vyhlášena na plenární schůzi ES ČGS v průběhu Českých a Slovenských endoskopických dní.