Vyhlášen druhý ročník Kasafírkovy ceny


Publikováno dne 7.11.2012 | Autor Petr Vítek

Výbor Endoskopické sekce České gastroenterologické společnosti vyhlašuje druhý ročník ceny za publikaci lékařů do 35 let věku.

Vyhlašujeme: Cenu Evžena Kasafírka

Sponzor ceny: Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Kritérium: Původní práce s endoskopickou tématikou v mezinárodním časopise s IF. První autor ve věku do 35 let (včetně) ke dni akceptace článku. Autor musí majoritně pracovat na českém pracovišti. Hodnocené období je 1.5.2012-30.4.2013, rozhodující je datum definitivní akceptace článku.

Finanční dotace: 100 000 Kč.

Návrhy na ocenění přijímá předseda ES ČGS na adrese ondrej.urban@nemvitkovice.cz do 30.4. 2013.