Legislativa

Databáze zdravotních výkonů – registrační listy

szv.mzcr.cz

Číselníky zdravotník výkonů VZP

vzp.cz

Číselník zdravotnických prostředků ZUM

vzp.cz

Odkaz na MZ stránky:

Vzdělávací program Gastroenterologie od roku 2019

mzd.gov.cz (PDF)

s akreditovanými pracovišti:

akreditace.mzcr.cz

ČLK – žádost o vydání licence

www.endoskopiste.cz (PDF)

Seznam funkčních licencí v digestivní endoskopii

  • F001 esofagogastroduodenoskopie
  • F002 koloskopie a metoda endoskopické polypectomie
  • F003 endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie (ERCP) a následné terapeutické výkony
  • F004 endoskopická ultrasonografie
  • F005 další specializované terapeutické endoskopické metody
  • I. polypectomie z horní části trávicí trubice, stavění krvácení, sklerotizace a ligace jícnových varixů
  • II. endoskopická léčba stenóz žlučových cest a pankreatu
  • F006 endoskopická léčba stenóz jícnu
  • F007 perkutánnítranshepátálnícholangiografie a od ní odvozené terapeutické výkony
  • F008 abdominální ultrasonografie

Formuláře k žádosti o funkční licence

lkcr.cz

www.endoskopiste.cz (PDF)